Спестете място със стил …
За разлика от преградните стени, вратите хармоника Ви дават възможност гъвкаво и временно да променяте разпределението на помещението в съответствие с дизайнерското хрумване или практични потребности.
В отворено положение вратите хармоника дискретно освобождават пространство, при нужда бързо и безшумно осигуряват уединение и дискретност.
Да се има в предвид, че този тип врата при отворено положение стеснява светлия отвор с 9 см + 10% от широчината. ( При отвор 90 см ще останат чисти 72 см широчина. ) Ограничението във височина е 253 см.